Profesyonel Halihazır Harita Yapımı

Halihazır Harita; mevcut durumu gösterir harita anlamına gelir. Halihazır Harita’da nirengi, poligon noktaları, RS noktaları, binalar, binaların kat adedi, kaldırımlar, yollar, sokaklar, dışında kalan yerlere ait yükseklik eğrileri, ağaçlar, elektrik direkleri ve mevcut bina, tarla sınırları gibi çalışma alanda mevcutta bulunan her şey gösterilir. Halihazır Haritalar, ” 1/2500 ve Daha Büyük Ölçekli Harita ve Planların Yapımına ait Yönetmelik ” esaslarına göre 1/1000 veya 1/2000 ölçekli olarak yapılmaktadır.

Belediyelerin yapacağı teknik hizmetlerin proje planlaması, tasarımı, uygulaması ve işletmesi, imar planı ve yukarıda belirtilen diğer projelerin gerçekleşmesi amacıyla Belediyelerce veya İller Bankasınca yaptırılan büyük ölçekli haritalar Halihazır Harita olarak isimlendirilir.

İmar Planı sınırları dışında kalan yerlerde yapılacak olan konut veya işyeri yapılarının ruhsat alabilmesi için Mevzi İmar Planı’nın dolayısıyla da Halihazır Haritası’nın hazırlatılması gerektiği unutulmamalıdır.

image

CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Nedir?

Yeryüzü üzerindeki karmaşık toplumsal, ekonomik, çevresel vb. tasarlama sorunlarının çözümüne yönelik tasarlanan yere/konuma dayalı karar verme süreçlerinde kullanıcılara yardımcı olmak üzere, büyük hacimli coğrafi veriler; toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, yersel incelemesi, sorgulaması ve sunulması işlemlerini yerine getiren donanım, yazılım, çalışan, coğrafi veri ve yöntemler ile bu verilen kullanıcıya sunulması işlevlerini bütünlük içerisinde gerçekleştiren bir bilgi düzenidir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri her iş alanına göre türlü biçimlerde yorumlanmaktadır. Bu değişik yorumlamalara karşın Coğrafi Bilgi Sistemleri bir bakıma “Yeryüzü üzerindeki bölgeleri tanımlayan, verileri saklayan ve kullanan bilgisayar sistemi” olarak da tanımlanabilir. Firmamız CBS ve haritalama alanında aşağıdaki hizmetleri vermektedir.