Profesyonel Zemin Etütleri

Yer altı tabakalarının durumlarını, konumlarını, hangi tür jeolojik yapıdan müteşekkil olduklarını, derinliklerini, kalınlıklarını, yoğunluklarını, elektrik özdirençlerini, sismik hızlarını, ivmesini, yeraltı suyu derinliğini ve bu tabakaların diğer dinamik parametrelerini, deprem karşısında gösterecekleri davranışları tespit etmek amacı ile yapılan çalışmaların bütünüdür. Zeminleri tanımak için gerek arazide gerekse labaratuvarda çeşitli testler yapılır.

image
image

TMMOB Jeoloji Mühendisleri odasından tescilli olan firmamızın zemin konusundaki faaliyet alanları kısaca;

  • Parsel bazında Jeolojik Jeoteknik Etüt (Zemin ve Temel Etütleri)
  • İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt
  • Jeofizik Etütler
  • Jeotermal ve Doğal Mineralli Sular
  • Yeraltı Suyu Arama ve Kullanma, Kuyu Ruhsatı Alma
  • Sondaj Çalışmaları
  • Jeolojik – Jeoteknik Danışmanlık