Profesyonel Jeotermal Etütler

Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan jeotermal enerji, yer kabuğunun çeşitli bölgelerinde ve derinliklerinde toplanmış ısının yani sıcaklığın oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su, buhar ve gazdır. Jeotermal enerji de bu jeotermal kaynak veya kaynaklardan ve bunların oluşturduğu jeotermal enerjiden doğrudan veya dolaylı yollardan faydalanmayı ve kullanmayı kapsar. Jeotermal enerji yeni, yenilenebilinir, sürdürülebilinir, tükenmez, ucuz, güvenilir, çevre dostu ve yerli enerji türüdür.

Firmamız, Jeotermal ve Doğal mineralli sular sahalarda jeolojik ve jeofizik yöntemler kullanarak sahanın ilgili sahanın potansiyelinin en doğru şekilde ortaya koymak amacıyla çalışmalar yapmakta ve aşağıdaki raporları hazırlamaktadır;

  • Jeotermal Arama
  • Jeotermal Ruhsatlandırma
  • Teknik Sorumlu
  • Jeotermal Faaliyet Belgesi Hazırlama
  • Danışmanlık
  • Doğal Mineralli Su Arama Faaliyet Raporu Hazırlama