Profesyonel Pit Deneyi

PİT (Pile integrity test): Jet Grout kolonu fore kazık gibi yeraltında yapılan imalatı tahribatsız bir şekilde kontrol etmek için yapılan bir arazi deneydir.7

PIT sayesinde zemini açmadan yeraltındaki imalatın konumu ve imalatın problemleri belirlenebilmektedir. Kazık bütünlüğü test cihazı ile yapılan süreklilik testleri , problemleri belirlemede hızlı ve diğer yöntemlere göre daha az masraflı bir yöntemdir. PIT deneyi yapılırken, çalışma sahasında imalatı bitmiş kazık başına bir ivme ölçer yerleştirilir. Yöntem, bu bölgeye özel bir çekiç ile vurularak ivmeölçerin yansıma sinyallerini kaydetmesi prensibine dayanır. En az üç kere kazık başlarına çekiç ile vurularak kayıtlar alınır.

Uygulama için kazıklara ulaşılması, kazık başlarının temiz ve ölçü alımına müsait olması gerekmektedir. Her kazık için ivme-derinlik grafikleri çıkarılır bu ivme-derinlik grafiğinde fore kazıkta bulunan süreksizlikler ve kazığın boyu tespit edilmiş olur. Eğer kazık boyları projede belirtilmiş ise bu şekilde kazık boylarının projeye uygun imal edilip edilmediği kolaylıkla görülmüş olur.

image