Profesyonel Performans Analizi

Binanızın olası bir depremde risk altında olup olmadığını, yapılan laboratuvar çalışmaları ve statik hesapları sonucu mevcut durumu belirlenir.
Rapor sonucuna istinaden Güçlendirme Projesi gerekli görüldüğü takdirde ilgili tüm projeler hazırlanır.

Performans Analizi-Depreme Dayanıklılık Testi için gerekli evraklar;

1. Başvuru dilekçesi,
2. Tapu Fotokopisi
3. Statik ve Mimari Proje (Varsa)
4. Zemin Etüt Raporu

Not: Ruhsat Yenileme ve Mevcut konutun iş yerine dönüştürülmesi için, belediyenin istemiş olduğu Performans Analizi ve laboratuvar testleri tarafımızca yapılır.

image