Profesyonel Proje Çizimleri

Harita projesinin hazırlanması: Hazırlanacak projeler baz alınarak imar yönetmeliği ilgili maddelerine göre hazırlanması

Mimari projesinin hazırlanması: İlgili röleve çalışmaları doğrultusunda imar yönetmeliğine uygun uygulama projelerinin çizimi

Statik projesinin hazırlanması: Hazırlanacak statik projeler Türkiye bina deprem yönetmeliği, çelik yapıların tasarım, hesap ve yapım esaslarına dair yönetmelik ile yürürlükteki tüm yönetmelik, standartlara göre Çevre ve Şehircilik bakanlığı ile İnşaat Mühendisliği odası statik proje hazırlama ölçütlerine uygun olarak hazırlama

Elektrik projesinin hazırlanması: Mimari projede ve mekanik projelerde belirtilen ekipmanlara göre binanın elektrik projesini hazırlama. Planlı alanlar imar yönetmeliği dikkate alınır.

Mekanik tesisat projesinin hazırlanması: Mimari proje kapsamında binanın mekanik projelerinin hazırlanması

Akustik projesinin hazırlanması: Hazırlanan mimari projeye uygun olarak binanın akustik projesinin hazırlanması işidir.

Asansör projesinin hazırlanması: Mimari projede gösterilen adet ve yerlere göre asansör projesinin hazırlanması

Hazırlanacak olan projeler asansör yönetmeliğine uygun bir şekilde yapılır.

Isı yalıtım raporunun hazırlanması: Yapılacak olan binanın Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği kapsamında ısı yalıtım raporunun hazırlanmasıdır

Peyzaj Projesinin Hazırlanması: Hazırlanan mimari projeye uygun olarak peyzaj projesinin hazırlanmasıdır.

Ruhsat Başvuru Dosyasının Hazırlanması: Ruhsat başvuru dosyası kapsamında gerekli evrakları toplama ve ruhsatı verecek olan idarede de takip işleminin yapılması

image
image